Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

consti3
12:56
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
consti3
12:55
consti3
12:55

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
consti3
12:55
consti3
12:54
consti3
12:53
12:50
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viachmielowa chmielowa

May 14 2017

consti3
20:07
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viainsanedreamer insanedreamer

May 04 2017

consti3
16:30
0361 36e3
Reposted fromczk czk viaAmericanlover Americanlover

April 24 2017

13:49
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer

April 05 2017

consti3
19:23
consti3
19:23

March 11 2017

14:33
8481 85f0

laurencephilomene:

baby bird being afraid of the flowers

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
13:29
consti3
13:29
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viapotrzask potrzask

February 28 2017

consti3
19:19

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viaAmericanlover Americanlover
consti3
19:18
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viainsanedreamer insanedreamer
consti3
19:16
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawiecznosci wiecznosci

February 19 2017

consti3
21:21
1306 5ad6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viachmielowa chmielowa
consti3
21:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl