Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

consti3
14:34

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

September 21 2017

consti3
21:29
2508 cc00 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaromantycznosc romantycznosc
consti3
21:13
Miłość nie jest okrutna 
to my jesteśmy okrutni
miłość nie jest grą 
to my zrobiliśmy grę z miłości 
21:01
4615 9156 500
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
consti3
20:47
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
consti3
20:47
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamefir mefir
consti3
20:45

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viamefir mefir
20:33
9667 cd84 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
consti3
20:32
2265 faf8 500

September 16 2017

consti3
17:29
consti3
17:29
17:26
Enjoy the simple things.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromAmericanlover Americanlover

September 13 2017

18:10
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)
consti3
18:09
consti3
18:01
8707 3c25 500
Reposted fromlujek lujek viainsanedreamer insanedreamer
consti3
15:32
3817 2d53 500
Reposted from0 0 viapotrzask potrzask
consti3
15:29
15:28
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viawiecznosci wiecznosci

September 11 2017

consti3
17:09
consti3
17:08
Reposted fromtwice twice viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl