Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

13:49
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer

April 05 2017

consti3
19:23
consti3
19:23

March 11 2017

14:33
8481 85f0

laurencephilomene:

baby bird being afraid of the flowers

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
13:29
consti3
13:29
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viapotrzask potrzask

February 28 2017

consti3
19:19

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viaAmericanlover Americanlover
consti3
19:18
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viainsanedreamer insanedreamer
consti3
19:16
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawiecznosci wiecznosci

February 19 2017

consti3
21:21
1306 5ad6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viachmielowa chmielowa
consti3
21:20
consti3
20:38
0405 a809
Reposted fromAmericanlover Americanlover
consti3
20:37
2760 aadd
Reposted fromrevalie revalie viawiecznosci wiecznosci
consti3
20:26
1169 dfc9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
consti3
20:26
1172 ba99 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
consti3
20:13
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaAmericanlover Americanlover
consti3
20:12
1574 3a95
Reposted fromrominaplum rominaplum viaAmericanlover Americanlover
consti3
20:11
4105 c4e8 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaAmericanlover Americanlover
consti3
20:10
consti3
20:05
2920 28d6
Reposted fromnezavisan nezavisan viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl