Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2019

consti3
17:40
6564 5be2 500
Reposted fromhormeza hormeza viainsanedreamer insanedreamer
consti3
09:58
Do wyboru, do koloru. 
Reposted fromfelicka felicka viainsanedreamer insanedreamer
consti3
09:57
8428 28a6
consti3
09:55
8945 469e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamefir mefir

February 18 2019

consti3
19:48
- Wie pani, miłość zdarza się tak rzadko… Trzeba chwytać ją obiema rękami i nie puszczać… I pilnie jej strzec…
— Janusz L. Wiśniewsk - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin

November 08 2018

consti3
21:24
21:16
3613 1e6a
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viairmelin irmelin

November 07 2018

consti3
09:06
0104 2127 500
herbatka mówi
Reposted fromikari ikari viachmielowa chmielowa
consti3
09:03
1718 9ce5
Reposted fromRowena Rowena viachmielowa chmielowa
consti3
09:03
1696 3417
Reposted fromfritas fritas viachmielowa chmielowa

November 06 2018

consti3
21:07
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 vianezavisan nezavisan
consti3
21:06
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vianezavisan nezavisan
consti3
21:06
3807 306a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
consti3
21:05
Reposted fromewelina ewelina vianezavisan nezavisan
consti3
21:05
consti3
21:05
the oregon coast
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianezavisan nezavisan

November 05 2018

consti3
22:50
Chciałabym znowu mieć Cię przy sobie
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
consti3
22:48
2740 5b4e
Reposted fromTamahl Tamahl viainsanedreamer insanedreamer
consti3
22:47

Nie planowałem jej pokochać, a jednak moje plany zupełnie przestały mieć znaczenie. Mogłem wypierać tę miłości, ale ona do mnie wracała. Znowu i znowu. Próbowałem się od tego odciąć. Schować się gdzieś głęboko w sobie. Zamknąć serce i umysł. Ukryć uczucia i wszystkie myśli o niej. Ale to nic nie pomagało. Moja dusza cały czas krążyła dookoła niej, przyciągana jak magnes. Jakby każdy kwant, z którego jestem zbudowany pragnął być obok. To uczucie nie miało nic wspólnego z zakochaniem. Ja za nią nie szalałem. Nie traciłem dla niej rozumu. Albo przynajmniej nie tego chciałem. Nie to w tym wszystkim było najważniejsze. Bo widzisz, chodzi o to, że kiedy czułem ją obok to ogarniała mnie krystalicznie czysta miłość. Bez względu na to czy byłem na nią zły, czy byłem przez nią smutny, czy miałem o coś żal, czy byłem akurat z niej dumny albo radosny z jej powodu. Kochałem ją zawsze. Od zawsze. I na zawsze. Zupełnie tak jakbyśmy spotkali się na początku Wszechświata i bez względu na wszystko, mieli dojść razem na jego kres. Chociaż wybuchało w nas mnóstwo atomów, myślę, że oboje wiedzieliśmy, że kiedyś nadejdzie koniec tej atomowej wojny. Kiedyś nastanie między nami cisza, tak wyjątkowa jak letni poranek, kiedy jeszcze hałas nie zdąży się zbudzić. Cały ten surrealizm ustąpi zrozumieniu. I bezwarunkowo poddamy się przeznaczeniu, wiedząc, że razem mamy tworzyć jedną z najjaśniejszych gwiazd nieba.

— Aleksandra Steć
Reposted fromcathandcat cathandcat viainsanedreamer insanedreamer

October 24 2018

consti3
16:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl