Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

consti3
21:04
0368 eec6 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
consti3
21:04
9223 fdd9
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
consti3
20:53
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawiecznosci wiecznosci
consti3
15:26
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
consti3
15:25
consti3
15:25
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viainsanedreamer insanedreamer
15:23
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viainsanedreamer insanedreamer
consti3
15:20
0627 0cfc
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaAmericanlover Americanlover
consti3
15:17
9134 f5a2
Reposted fromintrigante intrigante viainsanedreamer insanedreamer
consti3
15:14
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viaAmericanlover Americanlover
consti3
15:14
9238 f520 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
consti3
15:13
Moraine Lake//Canada

June 13 2018

consti3
20:04

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

consti3
20:02
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M

June 11 2018

consti3
20:27
7805 5092 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
consti3
20:21
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vianezavisan nezavisan
consti3
20:21
Chciałabym kiedyś usłyszeć to wszystko, co laski w filmach. Że jestem niezwykła, że jestem wyjątkowa, że jestem miłością czyjegoś życia. A zamiast tego nie mogę usłyszeć, że ktoś mnie potrzebuje. Chciałabym czuć się njważniejsza.
— Maybe P
Reposted fromCrossroademon Crossroademon vianezavisan nezavisan
consti3
20:20
9437 cd94
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
consti3
20:17
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt via4777727772 4777727772
consti3
20:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl