Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

consti3
11:54
consti3
11:11

November 16 2017

consti3
20:57
2102 45a9 500
Reposted fromrol rol viamyleastfavoritelife myleastfavoritelife
19:49
4023 1d4e
Reposted fromturquoise turquoise viacitiesofnight citiesofnight
consti3
19:48
6095 38d6
Reposted frompani-na-m pani-na-m viacitiesofnight citiesofnight
19:47
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
(via polskie-zdania)
Reposted fromdivi divi viacitiesofnight citiesofnight
19:47
consti3
19:47
consti3
19:19
3531 36a0 500
consti3
19:18

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viaAmericanlover Americanlover
19:17
Too often, the only escape is sleep.
— Charles Bukowski (via quotemadness)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmericanlover Americanlover

November 08 2017

consti3
19:12
18:27
6162 e167 500

mooonkid:

My parents after their 2nd date in 1982 when my dad was a year younger than I am now

consti3
18:26
consti3
17:28
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viacitiesofnight citiesofnight
consti3
17:22
3972 f9fa 500
Agnieszka Osiecka do ...
Reposted fromEmisja Emisja viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
consti3
17:22
Niech nie rusza cię, gdy mówią - jesteś taka piękna.
Reposted fromorchis orchis viacitiesofnight citiesofnight

November 05 2017

consti3
17:38
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamagolek22 magolek22
consti3
17:37
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viadobby dobby
consti3
15:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl