Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

consti3
16:50
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vianezavisan nezavisan
consti3
16:49
5749 4cba 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaAmericanlover Americanlover
consti3
16:48

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
consti3
16:45
consti3
16:45
„Człowiek mądry podróżuje po to, by odkryć siebie.” 
— James Russell Lowell
Reposted fromavooid avooid viawiecznosci wiecznosci

April 17 2018

consti3
21:17
Dr House: Każdy człowiek jest nieszczęśliwy. Nie można tego zmienić, bo nie zmieniają się ludzie.
Cate: Chciałbyś w to wierzyć, bo wtedy uwalniasz się od odpowiedzialności za swoje nieszczęście.
Reposted fromnezavisan nezavisan
14:05
consti3
14:04

April 15 2018

consti3
19:01

April 14 2018

consti3
09:50
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viapawelq89 pawelq89
consti3
09:44
9804 f60f
consti3
09:33
2992 6fe7 500
Reposted fromepidemic epidemic viaAmericanlover Americanlover

April 04 2018

consti3
19:17
Reposted fromPoranny Poranny vianezavisan nezavisan
consti3
18:43
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko

April 03 2018

consti3
20:44
consti3
20:42
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianezavisan nezavisan
consti3
20:42
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan
consti3
20:41
5440 a2cc 500
Coben "Zachowaj spokój"  9
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianezavisan nezavisan
consti3
20:36
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianezavisan nezavisan

April 02 2018

consti3
15:39
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
Reposted fromyanek yanek vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl