Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

consti3
21:38
consti3
21:37
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
consti3
12:22
6893 aed9
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamefir mefir
consti3
12:17
7903 2493
Reposted fromcorvax corvax viamefir mefir
consti3
12:15
consti3
12:15
consti3
12:15
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapawelq89 pawelq89

October 18 2018

consti3
19:47
consti3
19:46
6560 217e
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
consti3
19:42
3329 8114 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
consti3
19:39
consti3
19:39
consti3
19:39
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer

October 17 2018

consti3
11:08
consti3
11:08
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.

October 16 2018

consti3
10:58
consti3
10:57
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadydarkness ladydarkness
10:56
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawiecznosci wiecznosci

October 14 2018

consti3
21:18
consti3
21:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl