Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

consti3
21:39
7997 82bd 500
Reposted frommalice malice viainsanedreamer insanedreamer
21:38
consti3
11:08
5063 a2a5
Reposted fromGIFer GIFer viaAmericanlover Americanlover
consti3
11:07

February 25 2018

19:17
consti3
19:15
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
19:14
consti3
10:52
2595 8302 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
consti3
10:51
2607 5e85 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
consti3
10:50
3282 bf6f 500
Reposted fromnezavisan nezavisan

February 24 2018

consti3
16:51
1213 2643 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychoviolet psychoviolet
consti3
16:51

"Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie."

- Aleksandra Steć, Moja dusza pachnie Tobą.

February 22 2018

18:03

February 20 2018

consti3
13:31
10:41
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

February 19 2018

18:40
3787 44f8
Reposted fromAmericanlover Americanlover
18:40
3786 0370
Reposted fromAmericanlover Americanlover
consti3
17:19

Otworzyłam się przed nim i wyjawiłam swoje uczucia, a on kazał mi je zatrzymać. Zrobił to dość delikatnie, ale nawet czysty nóż potrafi zadać bolesną ranę. 

— Erin Watt - "Papierowa księżniczka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiecznosci wiecznosci
consti3
14:51
3834 2a22 500
Reykjavik, Iceland 15.02.2018

February 15 2018

consti3
17:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl